Laos Cambodia お問い合わせ Contact Us

ラオス(輸入販売)Laosラオス(輸入販売)

医薬品・医療機器・化粧品等輸入販売会社 AI KEN PHARMA (LAOS) Company Limited アイケンファーマ・ラオス株式会社 医薬品・医療機器・化粧品等輸入販売会社 AI KEN PHARMA (LAOS) Company Limited アイケンファーマ・ラオス株式会社

Message from General Manager

Sabaidee. I am Kaisone Suvannasan, General Manager and a member of board, AI KEK PHARAM (LAOS) Company Limited.

AI KEN PHRAM (LAOS) Company Limited was established on October 10th, 2016 with a few members who have long time experience in Laos Healthcare business. With our 3 strong policy of “High Quality Product Only” “No internal competitive products” “Long time relationship” we are providing safety medicine to our healthcare professionals such as doctors, nurses and pharmacists with our passion and sincerity.

Laos is a small but very beautiful country with high growth and dynamic change. Please visit us to see such a beautiful place.

Please let us know any questions, requirements or advise. We are more than happy if we can grow our business together in Laos. Thank you very much, Kobchai rai rai!!

ບົດສໍາພາດຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ:

ສະບາຍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ນາງ ໄກສອນ ສຸວັນນະສານ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ແລະ ເປັນຄະນະບໍລິຫານ ບໍລິສັດ AI KEK PHARAM (LAOS) Company Limited.

ບໍລິສັດ AI KEN PHRAM (LAOS) ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2016 ໂດຍມີພະນັກງານຈຳນວນພຽງໜ້ອຍດຽວໃນຊ່ວງເລີ້ມຕົ້ນ ແຕ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກດ້ານການຢາທີ່ຮັບໃຊ້ສັງຄົມລາວມາເປັນເວລາດົນນານ. ພວກເຮົາໄດ້ຍຶດໝັ້ນໃນ 3 ນະໂຍບາຍຢ່າງຊັດເຈນຄື "ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງມີຄຸນະພາບສູງ" ເທົ່ານັ້ນ, "ຈະບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນແຂ່ງຂັນກັນເອງພາຍໃນ" ແລະ "ການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ຍາວນານ" ເພື່ອສະໜອງຢາດີ ມີຄຸນນະພາບແກ່ ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ຮ້ານຢາ ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໄຍ ແລະ ຈິງໃຈ

ປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ນ້ອຍແຕ່ມີຄວາມສວຍງາມຫຼາຍ ແລະ ກໍາລັງມີການພັດທະນາປະເທດ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກິດທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ພວກເຮົາຂໍຮຽນເຊີນບັນດາທ່ານມາຢ້ຽມຊົມ ປະເທດລາວອັນສວຍງາມ ແລະ ມີສະເໜ່ແຫ່ງນີ້ໄປນໍາກັນ

ຖ້າວ່າທ່ານມີຄຳຖາມ, ຄໍາຄິດເຫັນ ຫຼື ຄຳແນະນຳໃດໆ ກໍ່ສາມາດແຈ້ງພວກເຮົາໃຫ້ຮັບຮູ້ໄດ້ເລີຍ, ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຖ້າພວກເຮົາສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຮ່ວມກັນກັບທ່ານໃນປະເທດລາວ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ!!

Ai Ken Pharma – Our Mission Statement

Our Mission

Providing high-quality medicine, medical device, and cosmetic with high-quality product management for medical professionals and consumers, we contribute to the development of health sector, economy, and happy future of people with good health and beauty in Laos.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດຫາຜະລິດຕະພັນຢາ, ເຄື່ອງມືການແພດ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ພ້ອມກັບມີການບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າຢ່າງມີຄຸນະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ, ພວກເຮົາຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງຜູ້ຄົນໃນປະເທດລາວໃຫ້ມີຄວາມງາມ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ.

Ai Ken Pharma – Our Value and Promises

Our Value and Promise (Guideline for Action)

 1. We value leadership, training, passion and motivation at work
 2. We value trust in our customers and provide them high-quality product information, product training and product management resulting in better benefits
 3. We value trust in our client and aim to grow sales by communicating closely in a transparent way

ຄ່ານິຍົມ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ (ແນວທາງສຳລັບການດຳເນີນການ)

 1. ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ການເຝິກອົບຮົມ, ຄວາມຮັກ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃນກາານເຮັດວຽກ
 2. .ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນແກ່ພວກເຂົາ, ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນະພາບ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີຂຶ້ນ
 3. .ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ຄູ່ຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເພີ່ມຍອດຂາຍດ້ວຍການສື່ສານຢ່າງໃກ້ຊິດດ້ວຍຮູບແບບທີ່ໂປ່ງໃສ

Ai Ken Pharma – Our Culture

Our Culture

 1. Let’s be a Victor! Don’t be a Victim! (Anything happened to you, think positive and proactive)
 2. “Hope” is not a strategy (We don't just wait and hope for tomorrow. We make clear strategy and take action now)
 3. Never, Never, Never, Never, Never Give up!

ຄ່ານິຍົມ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ (ແນວທາງສຳລັບການດຳເນີນການ)

 1. ຈົ່ງເປັນຜູ້ຊະນະ ຢ່າຕົກເປັນເຍື່ອ (ບໍ່ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ, ໃຫ້ຄິດໃນທາງທີ່ດີ ແລະ ເປັນຝ່າຍບຸກ)
 2. ຄວາມຫວັງບໍ່ແມ່ນກົນລະຍຸດ (ເຮົາຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຖ້າ ແລະ ຫວັງເພື່ອມື້ອື່ນ ເຮົາຈະສ້າງກົນລະຍຸດທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ດຳເນີນການໃນຕອນນີ້ເລີຍ
 3. ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີວັນຍອມແພ້!

Access

AI KEN PHARMA (LAOS) Company Limited
Unit J4, ASEAN MALL, Phonthan Village, Xaysettha District,Vientiane Capital, Laos PDR

フォームでのお問い合わせ »

2営業日以内に必ず返信いたします。